Kasutamistingimused

Tutvumisportaali lindoamor.ee üldised kasutamistingimused

Üldinfo

(1) Tutvumisportaalis lindoamor.ee registreerudes nõustub kasutaja allpool olevate üldiste kasutamistingimustega (edaspidi tingimused) ja kohustub tingimusi täitma.
(2) Tutvumisportaali lindoamor.ee loojatel on õigus tingimusi mis tahes hetkel muuta. Tingimuste muudatustest ja nende jõustumise hetkest teavitab tutvumisportaal lindoamor.ee kasutajaid siseposti kaudu ja/või kasutaja näidatud meiliaadressil. Kui kasutaja ei ole tingimuste muudatuste jõustumise hetkeks oma profiili tutvumisportaalist lindoamor.ee kustutanud, siis loetakse kasutaja tingimuste muudatustega nõustunuks.
(3) Kasutaja suhtes parajasti kehtivaid tingimusi on võimalik näha jaotises Kasutamistingimused.

Registreerumine

(1) Tutvumisportaali lindoamor.ee pakutavaid teenuseid on lubatud kasutada isikutel, kes on vähemalt 18 aastat vanad. Kui tuvastatakse, et kasutaja on noorem kui 18 aastat, kustutatakse profiil ilma hoiatuseta.
(2) Kasutaja profiili registreerimine tutvumisportaalis lindoamor.ee on tasuta.
(3) Tutvumisportaal lindoamor.ee pakub lisafunktsioone, mille kasutamine on tasuline teenus.
(4) Igal isikul võib olla ainult üks registreeritud kasutajaprofiil ja kõik isikud on uue profiili registreerimisel kohustatud võimaliku(d) vana(d) profiili(d) kustutama.

Kasutaja kohustused

(1) Kasutaja on kohustatud näitama oma profiilis ainult tõelist infot ning mitte näitama oma profiilis eksitavat infot.
(2) Tutvumisportaali lindoamor.ee kasutajad peavad omavahelises suhtluses käituma üksteise suhtes lugupidavalt ja mõistvalt. Portaali lindoamor.ee kasutajatel on eriti keelatud allpool kirjeldatud tegevused, mis on suunatud:

 • teise kasutaja solvamisele ja au haavamisele;
 • vägivallale üleskutsumisele;
 • relvade kasutamisele;
 • õigusvastasele tegevusele;
 • arvutiviiruste või muu kahjuliku tarkvara allalaadimisele;
 • rämpsposti, sealhulgas ahelkirjade saatmisele;
 • pedofiiliale;
 • rassiviha õhutamisele või muud tüüpi diskrimineerivatele ilmingutele;
 • valelikule ja lubamatule esinemisele tutvumisportaali lindoamor.ee administraatorina;
 • meiliaadresside, telefoni- ja/või faksinumbrite ja aadresside levitamisele;
 • autoriõigustega kaitstud materjalide levitamisele;
 • teiste veebilehtede, toodete või teenuste reklaamimisele, mis ei ole kooskõlastatud tutvumisportaaliga lindoamor.ee.

Eespool toodud punktide mittejärgmise ja/või rikkumise korral võidakse kasutaja profiil kustutada ilma hoiatuseta.

(3) Tutvumisportaali lindoamor.ee kasutaja on vastutav mis tahes info eest, mida ta portaalis avalikustab või saadab portaali teistele kasutajatele.
(4) Mis tahes vormis info, piltide ja videomaterjalide paigutamisega tutvumisportaali lindoamor.ee nõustub kasutaja nende avaldamisega tutvumisportaalis lindoamor.ee ja kinnitab, et nende materjalide avaldamise õigused kuuluvad talle.
(5) Kui mõni kasutajatest märkab tingimuste rikkumist, siis on ta kohustatud sellest rikkumisest viivitamatult teavitama tutvumisportaali lindoamor.ee.
(6) Tutvumisportaali lindoamor.ee kasutajal on keelatud pakkuda tutvumisportaalis lindoamor.ee intiimteenuseid. Eriti puudutab see intiimteenuste kuulutuste paigutamist tutvumisportaali lindoamor.ee ja teistele tutvumisportaali lindoamor.ee kasutajatele intiimteenuste pakkumist tasu või hüvitise eest.
(7) Registreerumisel peab kasutaja valima ja sisestama parooli. Kasutaja on kohustatud hoidma parooli saladuses ning mitte avaldama seda teistele isikutele. Tutvumisportaal lindoamor.ee ei anna parooli kolmandatele isikutele ning tutvumisportaal lindoamor.ee ei palu mitte kunagi kasutajal avaldada oma parooli. Kasutaja peab valima piisavalt turvalise parooli. Parooli turvalisuse astme eest on vastutav kasutaja ise.
(8) Kasutajal on keelatud kasutada protsesside automatiseerimist võimaldavaid seadmeid, tarkvara või muid vahendeid. Eriti on keelatud kasutada "botte" või skripte, et saada eeliseid tutvumisportaalis lindoamor.ee või mis tahes viisil tutvumisportaali lindoamor.ee kahjustada.
(9) Kui kasutaja avastab tutvumisportaalis lindoamor.ee tarkvara või veebilehe vea, siis peab kasutaja sellest viivitamatult teavitama tutvumisportaali lindoamor.ee ning kasutaja ei tohi seda viga kasutada sellest kasu saamiseks.

Piltide ja galeriide tingimused

(1) Saatja vastutab saadetud pildi eest ainuisikuliselt.
(2) Kasutaja kinnitab, et profiilipildil on kujutatud tema nägu. Pilt ei tohi olla vanem kui kaks aastat.
(3) Keelatud on avaldada:

 • fotosid, millel nähtavad isikud on alla 18 aasta vanused;
 • fotosid, millel ei ole selgelt näha kasutaja nägu;
 • fotosid, millel on kujutatud loomi, loodusvaateid, joonistusi, ning muid sarnaseid fotosid, millel ei ole kujutatud kasutaja nägu;
 • fotosid kuulsustest või teistest inimestest;
 • liikuvaid pilte;
 • alastifotosid;
 • lapsepõlvefotosid;
 • vägivaldse sisuga pilte

Kui portaalis avaldatakse mõni eespool nimetatud fotodest, kustutatakse see ilma hoiatuseta. Korduva rikkumise korral võidakse profiil portaalist ilma hoiatuseta kustutada.

Nende punktide peamine eesmärk on kaitsta kasutajaid endid.

(4) Kasutaja profiilipildil võib olla näha ainult kasutaja ise. Kasutaja pildigaleriis võivad olla näha ka teised isikud, juhul kui nad on nõustunud pildi avaldamisega. Kõrvaliste isikutega pildi üleslaadimise ja avaldamisega kinnitab kasutaja, et pildil nähtavad isikud on nõustunud pildi avaldamisega.
(5) Tutvumisportaalil lindoamor.ee on õigus töödelda kasutaja pilte ning neid mitte avaldada.
(6) Piltide lisamisega nõustub kasutaja, et pildid avaldatakse tutvumisportaalis lindoamor.ee.

Elektronposti tingimused

(1) Keelatud on kõik tegevused, mis on loetletud vastavas punktis jaotises Kasutaja kohustused.

Tutvumisportaali lindoamor.ee kohustused ja õigused

(1) Tutvumisportaal lindoamor.ee tagab portaali toimimise.
(2) Tutvumisportaalil lindoamor.ee on õigus ilma põhjendamata katkestada tutvumisportaali lindoamor.ee töö.
(3) Kui tutvumisportaali lindoamor.ee salvestatud andmed kaovad tarkvara- või muu vea tõttu, ei ole kasutajal õigust nõuda andmete taastamist. Andmete maht ja nende taastamise ulatuse otsustab tutvumisportaal lindoamor.ee oma äranägemisel.
(4) Kasutamistingimuste mittejärgimisel on tutvumisportaalil lindoamor.ee õigus ilma eelneva hoiatuseta kustutada mis tahes kasutaja profiil või piirata kasutaja tegevust. Sellisel juhul ei teki kasutajal ega saa tal tekkida nõudeõigust maksete osas, mis on tehtud tutvumisportaali lindoamor.ee tasuliste teenuste eest.

Reklaam

(1) Mis tahes liiki reklaam, mis ei ole kooskõlastatud tutvumisportaaliga lindoamor.ee, on keelatud. Eriti puudutab see reklaami tutvumisportaali lindoamor.ee sisepostis, jututoas ja piltidel.

Andmekaitse

(1) Portaali lindoamor.ee on loonud ning seda hooldab ja selle andmeid töötleb SIA Hansa Interactive. Iga tegevus tutvumisportaalis lindoamor.ee protokollitakse ja protokollitud andmeid säilitatakse piiramatu aja jooksul. Tutvumisportaal lindoamor.ee pöörab seoses kasutajate isikuandmete töötlemisega erilist tähelepanu andmekaitsele. Allpool on toodud andmed, mis protokollitakse teie viibimise ajal tutvumisportaalis lindoamor.ee:

 • üleslaaditud failide nimetused;
 • IP-aadress;
 • üleslaadimise kuupäev ja aeg;
 • edastatud andmete maht;
 • veebibrauser;
 • tutvumisportaali lindoamor.ee kasutamise üldine statistika.

Vastutus

(1) Tutvumisportaal lindoamor.ee juhib eriti tähelepanu sellele, et teistel tutvumisportaali lindoamor.ee kasutajatel on võimalik tutvumisportaali lindoamor.ee lisatud pilte ja muud sisu alla laadida ning levitada. Sel juhul ei saa ega võta tutvumisportaal lindoamor.ee endale vastutust. Tutvumisportaal lindoamor.ee ei vastuta ega võta endale vastutust tutvumisportaali lindoamor.ee kasutajate poolt tutvumisportaali lindoamor.ee üles laetud või portaalis levitatud kaitstud materjalide ebaseadusliku kasutamise eest.
(2) Kõik intellektuaalomandi õigused tutvumisportaali lindoamor.ee suhtes kuuluvad ainult tutvumisportaalile lindoamor.ee. Nende õiguste rikkumise korral võetakse süüdiolev isik seaduses sätestatud korras vastutusele, samuti on ta täielikult vastutav kõigi kahjude eest, mis on sellega põhjustatud tutvumisportaalile lindoamor.ee.
(3) Kõik vaidlused, mis tekivad tutvumisportaali lindoamor.ee ja selle kasutajate vahel seoses nende tingimustega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui sel viisil ei õnnestu vaidlust lahendada, lahendatakse see vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele.

Sisene