Teie andmete turvalisus

Kas lindoamor.ee on turvaline?

Teie andmete konfidentsiaalsus

Info, mille te esitate tutvumisportaalis lindoamor.ee ja kirjavahetuses teiste kasutajatega, on ligipääsetav ainult teile ja sellele inimesele, kelle te selle adresseerite. Me ei avalda mitte kunagi teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Mitte kunagi!

Kasutajate kontrollimine

Tutvumisportaal lindoamor.ee põhineb kasutajate vastastikusel järelevalvel. Teiste kasutajate poolsest mis tahes tingimuste rikkumisest (või selle kahtlusest), ebaviisakusest ja üldkehtivatele eetikanormidele mittevastavast tegevusest võib iga kasutaja täiesti anonüümselt teatada portaali lindoamor.ee juhtkonnale. Me vaatame pretensiooni läbi väga vastutustundlikult ja hoolikalt. Põhjendatud pretensiooni korral võtame vastavalt kasutajalt kohe juurdepääsu portaalile lindoamor.ee ilma võimaluseta seda taastada.

Turvalisus internetis

Vastupidiselt müütidele ei ole tutvumine internetis rohkem ega vähem turvaline kui mis tahes muus olukorras tundmatu inimesega kohtumisest. Muidugi on turvarisk olemas ja see on puhtalt inimfaktor. Kahjuks ei saa me tagada, et keegi ei kasuta tutvumisportaali lindoamor.ee teenuseid ebaausatel eesmärkidel. Siiski teeme kõik, et seda riski maksimaalselt vähendada ja vältida.

About cookies

We inform you that lindoamor.ee uses cookies, to ensure out users the best experaince. Cookies collect data about your visit to the site on your computer or phone. The data collected is anonymous and helps offer you more personalized content and advertising. This lets the site remember your user name and or specific settings (language, fonts etc.) you are using to view the site. If you continue using the site you agree to cookies being stored and used on your device by this site. You can delete your agreement anytime by deleting the stored cookies.

Sisene